Nhiếp ảnh gia Tâm Bùi

separator

Tâm Bùi là người đi nhiều và có ảnh hưởng trong cộng đồng du lịch. Hơn nữa, anh cũng là nhiếp ảnh gia của các bộ ảnh “hot” như: “Gà trống”, “Gà mái”, “Daydreamers” được công chúng vô cùng yêu thích.

 

Nhiếp ảnh gia Tâm Bùi

separator

Tâm Bùi là người đi nhiều và có ảnh hưởng trong cộng đồng du lịch. Hơn nữa, anh cũng là nhiếp ảnh gia của các bộ ảnh “hot” như: “Gà trống”, “Gà mái”, “Daydreamers” được công chúng vô cùng yêu thích.