Food blogger Phan Anh Esheep

separator

Phan Anh Esheep là đại sứ ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2016 cô đoạt giải Nhất cuộc thi GREAT British and Vietnamese Bake-of. Cô cũng vinh dự nhận giải Influence Asia 2017, hạng mục ẩm thực.

Food blogger Phan Anh Esheep

separator

Phan Anh Esheep là đại sứ ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2016 cô đoạt giải Nhất cuộc thi GREAT British and Vietnamese Bake-of. Cô cũng vinh dự nhận giải Influence Asia 2017, hạng mục ẩm thực.